Nedmontering av laddstolpar

De fem publika laddplatserna som finns i Mönsterås Kommun har monterats ned. Bakomliggande orsak är främst den kommunala likställighetsprincipen tillsammans med övriga regelverk där det inte längre är möjligt för Ålem Energi att tillhandahålla avgiftsfri laddning på bl.a. kommunal mark.

Ålem Energi kommer verka för att en upphandling kommer genomföras framgent, där det erbjuds alla kommersiella aktörer på marknaden etablerar laddstationer på utvalda parkeringar i kommunalt ägo inom Mönsterås kommun.

Sidan publicerades 13 september 2022