Elstöd

Elstöd för höga elpriser oktober 2021 till och med september 2022 samt för november 2022 till och med december 2022.

Du som privatperson och elnätskund hos Ålem Energi AB har ju fått ett retroaktivt stöd på 79 öre per förbrukad kilowattimma under perioden oktober 2021 – september 2022. Detta elstöd gick till den som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.

Det betalas även ut ett stöd till privatpersoner för perioden november 2022 – december 2022, ersättningen blir 129 öre per kilowattimme. Den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 får elstöd för 80 % av förbrukningen under november – december 2022. De allra flesta hushållen ska ha fått pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

Du kan se din förbrukning genom att logga in på Mina Sidor.

 

Mer information om elstöd

Du hittar information om elstöd på Svenska Kraftnäts och regeringens hemsidor.

Stöd till elanvändare – SvK

Frågor och svar om elstöd – Regeringen

 

Försäkringskassan har fått i uppdrag att betala ut elstödet till privatpersoner, information finns på deras hemsida.

Försäkringskassan – Utbetalning av elstöd 

Sidan uppdaterad 28 juni 2023