Elhandel

När du köper el till ditt hem köper du dels leveransen från ditt elnätsföretag och dels själva energin från ditt elhandelsföretag. Ditt elnätsavtal kan du inte välja själv utan det är det företag som har ledningarna fram till din anslutningspunkt vid ditt hus. Ditt elhandelsavtal kan du däremot välja själv.

Ålem energi AB har 100% förnybar och närproducerad el.

Förnybar och lokalt producerad el

Vår el produceras främst av våra tre egna vattenkraftverk i Alsterån,  vindkraftverk och vår solcellsanläggning. Vi strävar ständigt mot att utöka våra förnybara energianläggningar och energin vi säljer är 100% förnybar.

Att vi är ett lokalt bolag innebär också att du alltid har nära till vår engagerade kundservice.

Sidan publicerades 17 juni 2021