Nätavgifter

Vi återgår till tidigare elöverföringsavgift efter en tillfällig sänkning under perioden augusti-december 2023.
Abonnemangsavgifter höjs med 5%

Höjningen beror på högre överföringskostnad från överliggande nät samt investeringar i det lokala elnätet.

Mer information om elnätsavgifter finns i dokumentet Taxor 240101 under rubriken Elnätsavgifter på denna sida.

 

Schablonexempel på prishöjningen

  • För en villa med 16A huvudsäkring med en årsförbrukning på 8 000 kWh ökar kostnaden med 78 kr/mån ink moms.

Sidan uppdaterad 15 december 2023