Ålem Energi Service AB

För att renodla nätverksamheten enligt ellagen (1997:857, kap 3 §12) har vi bildat ett nytt servicebolag; Ålem Energi Service AB.
From december 2023 kommer all fakturering att ske ifrån detta bolag.

Vid frågor kontakta oss på info@alemenergi.se

Sidan granskad 28 november 2023