Fjärrvärme

Ålem energi producerar egen fjärrvärme i två fjärrvärmeverk och förser främst Mönsterås kommuns fastigheter med fjärrvärme. Båda fjärrvärmeverken eldas med biobränsle, som jämfört med fossila bränslen har många miljöfördelar.

Fjärrvärme kallas även närvärme.

Fjärrvärmeverket i Ålem eldar med flis som kommer från den lokala skogsindustrin. Värmeverkets effekt är 750 kW och producerar cirka 2 500 MWh per år.

Fjärrvärmeverket i Timmernabben eldar med pellets. Värmeverkets effekt är 300 kW och producerar cirka 1000 MWh per år.

Aktuellt pris

För företag är det aktuella priset 88,36 öre/kWh exkl. moms. Det finns ingen fast avgift.

Sidan granskad 18 juli 2023