Om oss

Ålem Energi ägs av Mönsterås kommun och i slutändan av kommunens invånare.

Ålem Energi äger, utvecklar och ansvarar för elnätet i de södra delarna av Mönsterås kommun. För oss är det självklart att all el ska vara 100% förnybar och lokalproducerad.

Förnybar och lokalt producerad el

Vår el produceras främst av våra tre egna vattenkraftverk i Alsterån,  vindkraftverk och vår solcellsanläggning. Vi strävar ständigt mot att utöka våra förnybara energianläggningar och energin vi säljer är 100% förnybar.

Vår vision

  • De boende i regionen ska uppfatta Ålem Energi som regionens bästa leverantör av el.

Vår historia

Ålem Energi produktion AB numera Ålem Energi Kraft AB bildades år 2001 för att renodla elnätsverksamheten i Ålem Energi AB.

År 2010 bildades dotterbolaget Ålem Energi kraft AB som sköter driften och underhållet av tre vattenkraftstationer samt två fjärrvärmeanläggningar.

Från och med den 1 januari 2019 finns även elhandel i Ålem Energi kraft AB och vi sedan 1 januari 2020 sköter vi Mönsterås kommuns gatljus.

Hör av dig

Du kan kontakta oss via e-post, på telefon eller besöka oss på kontoret.

E-post: info@alemenergi.se

Telefon: 010 – 35 38 362

Hitta till oss

Vår post- och besöksadress är:

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Sidan granskad 12 mars 2024