Producera egen el

Om du till exempel sätter upp solcellspaneler på huset eller har ett vindkraftverk på tomten kan du bli så kallad mikroproducent. Det innebär att du producerar egen förnybar el i liten skala, från främst sol, vind och vatten, men att du inte själv förbrukar all energi du producerar. Istället matar du ut den på elnätet där ett elhandelsbolag köper den.

För att kunna bli mikroproducent måste du ha en produktionsanläggning med maxeffekt på 43,5 kW och med en huvudsäkring på max 63 ampere. Du måste också teckna ett inmatningsabonnemang hos Ålem energi och se till att vi byter din elmätare mot en som mäter både produktion och konsumtion.

Du kan få olika ersättningar och bidrag när du är mikroproducent. Du behöver även söka olika tillstånd.

Vill du veta mer?

Energimyndigheten har mer information om de tekniska krav som finns

Du kan också kontakta Mönsterås kommuns energi-, klimat- och transportrådgivningen för mer information.

 

 

Sidan publicerades 18 juni 2021