Producera egen el

Om du till exempel sätter upp solcellspaneler på huset eller har ett vindkraftverk på tomten kan du bli så kallad mikroproducent. Det innebär att du producerar egen förnybar el i liten skala men att du inte själv förbrukar all energi du producerar, istället matar du ut den på elnätet där ett elhandelsbolag köper den.

För att kunna bli mikroproducent måste du ha en produktionsanläggning med maxeffekt på 43,5 kW och med en huvudsäkring på max 63 ampere. Ett inmatningsabonnemang skapas när anläggningen är färdiganmäld och slutbesiktigad.

 

Vill du veta mer?

Du kan kontakta Mönsterås kommuns energi- och klimatrådgivare, på kommunens webbplats finns kontaktuppgifter.

På Energimyndighetens webbplats under Solelportalen finns allmän information.

På Energimyndighetens webbplats finns fakta om elcertifikat.

 

 

Sidan uppdaterad 13 juni 2023