Elmätare

Elmätaren som du har ger dig flera möjligheter, samtidigt som den hjälper oss att balansera elnätet. Tillsammans gör vi elnätet redo för vägen mot ett fossilfritt liv.

Under perioden september till december 2022 byttes elmätaren ut hos våra elnätskunder. Elmätarna kommer från Aidon och det var Hydrostandard som genomförde installationen hos dig och som under våren 2023 genomförde kontroller av mätarbytet.

Om du hade en annan elleverantör så meddelade vi dem mätarbytet samt mätarställningarna vid bytet.

Tidstariff upphörde i samband med införandet av de nya smarta mätarna.

Varför nya mätare?

Den 1 november 2018 införde regeringen nya funktionskrav för elmätare. Syftet med elmätarebytet är att med hjälp av de nya, modernare elmätarna och deras funktioner underlätta för kunder som är intresserad av energibesparingar. Det möjliggör även en ökad och billigare introduktion av mikroproduktion.

Nya funktioner

  1. De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart.
  2. Elmätarna kan mäta både energin som används i fastigheten och produktion/export av el från mikroproduktion, exempelvis solceller. Det underlättar för dig som producerar egen el.
  3. Elmätaren ger dig direktåtkomst till din mätdata.
  4. Elmätaren kan skicka avbrottslarm vid strömavbrott, vilket kan hjälpa oss som elnätsägare att snabbare åtgärda problem i elnätet.

HAN-porten

Den nya elmätaren är utrustad med en HAN-port. Den tillåter dig som kund att i nära realtid ta ut mätvärden om din egen elanvändning. Det kan vara intressant för dig att följa din nuvarande förbrukning. Du kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av din energianvändning.

Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av HAN-portar på elmätare. Ålem Energi erbjuder idag inga produkter till HAN-porten. Du kan efterfråga produkter på den ”öppna marknaden”. Porten som Ålem Energis elmätare har är av öppen standard utformad efter den svenska branschrekommendationen. Kontakten är ett modularuttag av typen RJ12.

Innan du kan läsa av data behöver porten aktiveras vilket endast sker om du begär detta via Mina Sidor. När du loggat in på Mina sidor går du till Kundservice och skriver i Meddelanderutan att du önskar aktivera din HAN-port.

Du kan även läsa av din elanvändning på Mina sidor. Där kan du även se historik på våra inlästa mätvärden för din anläggning.

Sidan uppdaterad 16 mars 2023