Elnät

Varje elnätsföretag har monopol inom ett visst område. Det området kallas för koncessionsområde. Ålem Energi äger, utvecklar och ansvarar för elnätet i de södra delarna av Mönsterås kommun. Alla som bor eller är verksamma i området är alltså anslutna till vårt elnät.

I Ålem energis nätverk finns 116 nätstationer och drygt 3 300 kunder.

Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige. Om du inte själv väljer elhandelsföretag så anvisar vi dig ett sådant. Förhållandet mellan elnät-, och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Anvisningsavtal för elhandel

Dokument

Publicerat

Så ser Ålem energi till att du får el

Inom området finns förutom våra två vattenkraftstationer också två privatägda vattenkraftstationer och två privatägda vindkraftverk.

Elnätet är nära 40 mil lång, det blir i genomsnitt 119 meter ledning per kund. Inom vårt elnätsområde transporteras elen i 12- och 24-kilovoltsledningar fram till 116 nätstationer. Där omvandlas spänningen till lågspänning, till 3-fas lågspänning 400 eller 230 volt.

I de vanliga eluttagen i ditt hem är spänningen 230 volt.

Nätfakta

 • Lågspänningsnät mark 11,5 mil
 • Lågspänningsnät luft 2,3 mil
 • Lågspänningsnät servis 15 mil
 • Högspänningsnät mark 9,4 mil
 • Högspänningsnät luft 1,6 mil
 • Total ledningslängd 39,8 mil
 • Överförd energi inkl. förluster 35,84 Gigawattimmar (GWh)
 • Antal kunder drygt 3300 st
 • Antal nätstationer 116 st
 • Kunder/nätstation 29 st
 • Ledning/kund 119 meter

Sidan uppdaterad 15 februari 2024