Elnät

Varje elnätsföretag har monopol inom ett visst område. Det området kallas för koncessionsområde. Ålem Energi äger, utvecklar och ansvarar för elnätet i de södra delarna av Mönsterås kommun. Alla som bor eller är verksamma i området är alltså anslutna till vårt elnät.

I Ålem energis nätverk finns lite mer än 3 300 kunder och 113 nätstationer.

Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige. Om du inte själv väljer elhandelsföretag så anvisar vi dig ett sådant. Förhållandet mellan elnät-, och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Anvisningsavtal för elhandel

Dokumentlista

Dokument

Publicerat

Så ser Ålem energi till att du får el

Inom området finns förutom våra två vattenkraftstationer också två privatägda vattenkraftstationer och två privatägda vindkraftverk.

Elnätet är nära 40 mil lång, det blir i genomsnitt 119 meter ledning per kund. Inom vårt elnätsområde transporteras elen i 12- och 24-kilovoltsledningar fram till 107 transformatorstationer. Där omvandlas spänningen till lågspänning, vilket är 400 volt.

I de vanliga eluttagen i ditt hem är spänningen 230 volt. I våtutrymmen är spänningen 115 volt och till exempelvis din köksspis, värmeelement och tvättmaskin används 400 voltsuttag.

Siffror om elnätet

2020 transporterades 41,4 Gwh (gigawattimmar) el i vårt elnät.

Vattenkraftstationerna producerade 3,91 Gwh grön el som vi som elproducent skickade ut på elnätet.

Nätfakta

 • Lågspänningsnät mark 10,8 mil
 • Lågspänning servis 14,7 mil
 • Lågspänningsnät luft 3 mil
 • Högspänningsnät mark 9,3 mil
 • Högspänningsnät luft 2 mil
 • Total ledningslängd 39,8 mil
 • Överförd energi inkl. förluster41,4 Gwh
 • Antal kunder 3318 st
 • Antal nätstationer 113 st
 • Kunder/nätstation 29 st
 • Ledning/kund 120 meter
 • Investering/kund 1065 kr/kund
 • Rörelse intäkter23 385 tkr
 • Netto marginal 16,6%
 • Soliditet 43%

Sidan publicerades 17 juni 2021