Anslut till elnätet

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny elanslutning.

Ny anslutning

För att anslutas till Ålem Energis elnät behöver du först kontakta en behörig elinstallatör. Tillsammans med installatören gör ni en beställning genom att fylla i en ”för-och färdiganmälan”.

Beställningen behöver skickas in minst två veckor i förväg och det är viktigt att du är ute i god tid är du vill ansluta till elnätet. Speciellt under vintersäsong, då tjälen ibland kan göra det är svårt att gräva.

Därefter får du en offert på vad anslutningen kommer att kosta.

Tänk på att det vid större arbeten eller anslutningar som är långt från det befintliga nätet behöver längre tid för handläggning och utförande.

Ändra eller flytta en befintlig anslutning

När du ska bygga om och behöver flytta din anslutning, ändra storlek på säkring eller koppla på ström till ett hus kan du kontakta oss för prisuppgifter.

Tillfällig anslutning (byggel)

Om du behöver el till en tillfällig anläggning eller om du vill ha byggel till en ny fastighet, kontaktar du en behörig elinstallatör samt kundtjänsten på Ålem energi.

Sidan granskad 23 april 2024