När elkablar behöver märkas ut

Om du ska gräva, bygga eller fälla träd behöver du ta reda på var det går elledningar och fjärrvärmerör. Det finns bestämmelser för hur nära våra kablar du får gräva, både för nedgrävda kablar och intill stolpar med luftledning.

När du beställer kabelvisning märker vi ut nedgrävda ledningar så att du inte riskerar att gräva av viktiga ledningar och informerar om vad som gäller. Om du inte beställer en kabelvisning och en kabel går sönder kan du bli skadeståndsskyldig.

Du anmäler att du vill gräva till ledningskollen.se

Då tar de kontakt med alla som behöver märka ut kablar och ledningar. Du behöver beställa kabelvisning minst 7 dagar i förväg.

Om du skadar en kabel

Om du skadar en kabel ska du ringa vår jourtelefon omgående för att minska risken för att skador.

Rör aldrig skadade elledningar!

Sidan publicerades 18 juni 2021