Felanmäl trasigt gatljus

Du kan anmäla fel på gatljus via en e-tjänst eller ringa till kundtjänsten på Ålem energi för att anmäla problemet.

Alla stolpar är märkta med ett nummer. Notera gärna det i din felanmälan.

Enklast gör du felanmälan i e-tjänsten Trasig gatubelysning

Det här behöver vi veta

Berätta var problemet är, gärna gatuadress eller beskrivning av platsen, och vad felet gäller: exempelvis om lampan är släckt, hur många lampor det gäller och om de blinkar eller tänds och slocknar.

Akuta fel som innebär fara för någon annan

Har du upptäckt ett fel som innebär fara för någon annan ska du omgående meddela det till Ålem energi.

På kontorstid ringer du: 0499-223 62.

På andra tider ringer du till jourtelefonen: 070-667 77 84

Sidan publicerades 26 juni 2021