Anvisningsavtal

Ålem energi har hand om anslutningen till elnätet, överföringen av elen samt försäljning av el. Om du inte aktivt väljer en elleverantör när du är ny kund eller flyttar inom vårt elnätsområde ser vi till att du får ett anvisningsavtal hos oss. Det är vår skyldighet enligt ellagen.

Ofta tjänar du på att göra ett aktivt val av elleverantör och elavtal. Vill du byta från det anvisade elhandelsföretaget tar du själv kontakt med det företag du vill teckna avtal med istället.

Du kan själv söka fram och jämföra vilka olika elleverantörer och elbolag som är aktuella för din bostad eller verksamhet på elpriskollen.se.

Sidan granskad 19 juli 2023