Överförings- och abonnemangsavgifter

Den pågående energiomställningen med elektrifiering av transport, industri och ökad lokal produktion ställer höga krav på anpassning och utbyggnad av elnätet.

Ökade kostnader för överliggande nät samt investeringar i det lokala elnätet gör att vi efter en tillfällig sänkning under hösten 2023 nu återgår till de överföringsavgifter som gällde första delen av 2023. Abonnemangsavgifter höjs samtidigt med 5 procent.

För en villa med 16A huvudsäkring och en årsförbrukning på 8 000 kWh ökar kostnaden med 78 kronor i månaden inklusive moms.
Dessa förändringar gäller från 1 januari 2024.

Sidan publicerades 14 december 2023