Gatljus

Gatljus skapar god trafikmiljö samt bidrar till trygghet och säkerhet på våra gator och torg och gång- och cykelvägar.

Drift och underhåll av gatljusen i Mönsterås kommun sköts av Ålem energi.

Utmed Trafikverkets vägar ansvarar driftentreprenören som sköter Trafikverkets gatljus för underhållet och lagar lampor som är trasiga.

En del gatljus kan tillhöra en fastighetsägare eller samfällighet. De ansvarar då själva för skötseln med hjälp av eget anlitade entreprenörer.

Vem gör vad?

Mönsterås kommun och Ålem energi har tecknat ett avtal som beskriver vem som ska göra vad med gatljusen. Avtalet kallas för Färdigt ljus och innebär bland annat att:

  • anmälda akuta fel som innebär fara för tredje person ska åtgärdas direkt,
  • samtliga gatljus ska inspekteras minst en gånger per år och upptäckta fel åtgärdas,
  • belysningen ska tändas och släckas med ljuskänsliga reläer eller med hjälp av ett astronomiskt ur.

Har du frågor om skötseln av den offentliga belysningen inom Mönsterås kommun kan du kontakta vår kundtjänst. Har du upptäckt belysning som inte fungerar, gör en felanmälan.

 

 

Sidan uppdaterad 18 juli 2023