Så här går det till

Vill du producera egen el med solceller? Vi hjälper dig med anslutningen till elnätet och ersättning för din elproduktion.

Anslut din produktionsanläggning

Genom att producera förnybar el är du med och bidrar till den fossilfria omställningen, och vi hjälper dig gärna att komma igång. Det är viktigt att din anläggning är dimensionerad efter din årsförbrukning (kWh) och din mätarsäkring. Känner du dig osäker så kontakta oss tidigt i processen innan du bestämmer storlek på din anläggning.

Sidan publicerades 18 juni 2021