Nu byter vi din elmätare!

Snart får du en ny, smart elmätare installerad. Elmätaren ger dig flera möjligheter, samtidigt som den hjälper oss att balansera elnätet. Tillsammans gör vi elnätet redo för vägen mot ett fossilfritt liv.

Under perioden september till december kommer vi att besöka dig som är kund i vårt elnät för att genomföra installationen. Samarbetet sker ihop med Aidon och Hydrostandard. Det är Aidon som elmätarna kommer från, och det är Hydrostandard som genomför installationen hos dig. Hydrostandard kommer att skicka ut mer detaljerad information gällande tidsbokning. Vid frågor gällande mätarbytet är det Hydrostandard som du kommer att ha kontakt med, se kontaktuppgifter längre ned.

Varför nya mätare?

Den 1 november 2018 införde regeringen nya funktionskrav för elmätare. De huvudsakliga syftena med utbytet av elmätare är att med hjälp av de nya, modernare elmätarna och deras funktioner underlätta för dig som kund som är intresserad av energibesparingar samt att möjliggöra en ökad och billigare introduktion av mikroproduktion.

Mätarbytet

Vid samtliga byten sker det ett kortare strömavbrott.

Har du en annan elleverantör meddelar vi mätarbytet samt mätarställningarna vid bytet.

Mätare inomhus/utomhus (privatpersoner)

Om mätaren sitter utomhus på din fastighet behöver du inte vara hemma när montören kommer, då de inte behöver komma in i huset. Om din mätare sitter inomhus behöver någon vara hemma vid mätarbytet och släppa in montören. När det är dags för din mätare att bytas skickas information från Hydrostandard till dig, och om tiden inte passar är det viktigt att du kontaktar dem för att byta tid.

Mätare i mätarrum (flerfamiljshus)

I hyreshus och bostadsrättsföreningar sätts information upp i trapphuset. Är mätaren placerad inne i din lägenhet behöver montören komma in och göra bytet. När det är dags för din mätare att bytas skickas information från Hydrostandard till dig, och om tiden inte passar är det viktigt att du kontaktar dem för att byta tid. Sitter mätaren placerade centralt i fastigheten behöver inte montören ha tillgång till din lägenhet.

Mätare hos företag

När det är dags för er mätare att bytas kontaktar Hydrostandard er. Det är viktigt att de får tag på rätt person inom organisationen, hittar till mätaren samt att de kan bryta strömmen när de är där.

Nya funktioner

  1. De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart.
  2. Elmätarna kan mäta både energin som används i fastigheten och produktion/export av el från mikroproduktion, exempelvis solceller. Det underlättar för dig som producerar egen el.
  3. Elmätaren ger dig direktåtkomst till din mätdata.
  4. Elmätaren kan skicka avbrottslarm vid strömavbrott, vilket kan hjälpa oss som elnätsägare att snabbare åtgärda problem i elnätet.

HAN-porten

Den nya elmätaren är utrustad med en HAN-port. Den tillåter dig som kund att i nära realtid ta ut mätvärden om din egen elanvändning. Det kan vara intressant för dig att följa din nuvarande förbrukning. Du kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av din energianvändning.

Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av HAN-portar på elmätare. Ålem Energi erbjuder idag inga produkter till HAN-porten. Du kan efterfråga produkter på den ”öppna marknaden”. Porten som Ålem Energis elmätare har är av öppen standard utformad efter den svenska branschrekommendationen. Kontakten är ett modularuttag av typen RJ12.

Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare av märket Aidon. Innan du kan läsa av data ur den behöver porten aktiveras av Ålem Energi. Aktiveringen sker endast på din begäran. Du behöver höra av dig till oss för att få hjälp med aktivering, kontaktuppgifter längre ned.

Du kan även läsa av din elanvändning på Mina sidor. Där kan du även se historik på våra inlästa mätvärden för din anläggning.

Covid-19

Om du tillhör riskgrupp och därmed inte vill ha besök, eller om du själv har symptom som stämmer in på covid-19, ber vi dig att kontakta Hydrostandards kundtjänst.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om mätarbytet/tidsbokning kontakta Hydrostandard på 0243-24 85 10 eller kc@hydrostandard.se.
Vid allmänna frågor kontakta Ålem Energi på 0499-223 62 eller info@alemenergi.se.

 

Tidstariff upphör i samband med införandet av de nya smarta mätarna

Sidan publicerades 19 augusti 2022