Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Strömavbrott

För att leverera el tryggt och säkert till våra kunder arbetar Ålem Energi AB ständigt med att underhålla och vädersäkra elnätet. Framför allt är det avbrott som orsakas av väder och vind som vi försöker förebygga genom att till exempel byta ut luftburna elledningar till nedgrävda markledningar eller röja kvistar, träd och annan växtlighet runt våra elledningar och ledningsgator.

När det blir strömavbrott gör vi allt vi kan för att du ska få strömmen tillbaka så snabbt det går och oftast varar ett strömavbrott bara en kortare stund.  Om ett strömavbrott varar längre än 12 timmar i sträck kan du ha rätt till avbrottsersättning.

Tänk på att det inte alltid är ett totalt strömavbrott om ljuset slocknar i din fastighet. Men om du som kund stöter på ett strömavbrott har vi på Ålem Energi alltid jour dygnet runt. Men innan du tar kontakt med oss kan du själv kontrollera följande.

Kontrollera:

  • Om du har strömavbrott men dina närmsta grannar har ström (då ligger troligtvis felet i ert hus)
  • Har jordfelsbrytaren löst ut?
  • Återställ jordfelsbrytaren
  • Om jordfelsbrytaren slår ut igen - slå ifrån alla dvärgbrytare.
  • Återställ jordfelsbrytaren. Slå till en dvärgbrytare i taget tills Jordfelsbrytaren löser ut igen.
  • Slå ifrån den felaktiga dvärgbrytaren och slå till alla andra dvärgbrytare samt jordfelsbrytaren.
  • Felet tyder på kortslutning inom det området dvärgbrytaren är aktiv.
   Är du medveten om något som kanske inte står rätt till där (exempelvis en kontakt som har blivit blöt som du nyligen har kopplat in) testa då att dra ur kontakten isådanafall.
  • Har du vanliga proppar i centralen skruvar du i och ur dessa enligt ovan

  Om följande fel kvarstår kontakta då jourhavande på 070-667 77 84 

   

 
Snabbval