Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Fjärrvärme

Ålem Energi producerar egen fjärrvärme i två fjärrvärmeverk, och förser främst Mönsterås kommuns fastigheter med fjärrvärme. Båda fjärrvärmeverken eldas med biobränsle, som jämfört med fossila bränslen har många miljöfördelar.

I fjärrvärmeverket i Ålem eldas flis som tillvaratas från den lokala skogsindustrin. Installerad effekt är 750 kW, och fjärrvärmeverket producerar cirka 2 500 MWh/år. 

I fjärrvärmeverket i Timmernabben eldas pellets, och installerad effekt är 300 kW. Fjärrvärmeverket producerar cirka 1000 MWh/år.

För företag är det aktuella priset 60,00 öre/kWh exkl. moms. Ingen fast avgift. En höjning kommer ske from 1/1-2020 till 62,25 öre/kWh.

 
Snabbval