Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Elnätspriser

De avgifter du betalar för elnätet ska täcka kostnader för bland annat drift, underhåll och utbyggnad av elnätet. Eftersom elnätsverksamhet är ett s.k. naturligt monopol granskar och godkänner Energimarknadsinspektionen våra, och alla andra elnätsbolags, priser.

Gå direkt till aktuella taxor längre ner på sidan 

Elnätsavgiften består av flera delar: abonnemang, elöverföring och de fasta avgifterna elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.

Abonnemang är en fast årlig avgift som du betalar för att ha tillgång till elnätet. Är du privatkund beräknas abonnemanget på vilken storlek din säkring till din villa eller lägenhet har. Har du ett större elbehov i din verksamhet eller industri kan abonnemanget istället beräknas i effekt.

Elöverföringsavgiften är rörlig och styrs av hur mycket el du använder, dvs. hur mycket el som transporteras genom elnätet.

Elpris

Du måste också ha ett elhandelsavtal med ett elhandelsbolag (elleverantör) för att få el i din bostad eller verksamhet. Det är elhandelsbolagen som producerar och säljer elen som transporteras i elnätet. När du väljer elhandelsbolag kan du alltså påverka både din elkostnad och energikälla, dvs. vilken miljöpåverkan energin ska ha.

Om du inte tecknar elhandelsavtal får du ett s.k. anvisningsavtal.

Aktuella taxor

Från och med 1 januari 2019 höjs energiskatten på el med 1,6 öre per kWh exklusive moms.
43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh exklusive moms)

Enkeltariff 

 

Abonnemang

Huvudsäkring

Exkl. moms kr/år

Inkl. moms kr/år

Lägenhet

16 A

988,80

1 236

 

16 A

2 915,20

3 644

 

20 A

4 961,60

6 202

 

25 A

6 454,40

8 068

 

35 A

9 651,20

12 064

 

50 A

14 731,20

18 414

 

63 A

19 312,80

24 141

 

80 A

24 006,40

30 008

 

100 A

30 758,40

38 448

 

125 A

39 505,60

49 382

 

160 A

53 703,20

67 129

 

200 A

72 272,00

90 340

 Elöverföring

 

Öre/kwh

Öre/kwh

Lägenhet

 

40,00

50,00

Fastighet

 

18,00

22,50

Nätavgifter tidstariff (ingen nyanslutning)

 

Abonnemang

Huvudsäkring

Exkl. moms kr/år

Inkl. moms kr/år

 

16 A

5 241,60

6 552

 

20 A

6 284,00

7 855

 

25 A

8 255,20

10 319

 

35 A

11 966,40

14 958

 

50 A

17 100,80

21 376

 

63 A

21 960,00

27 450

 

80 A

29 322,20

36 659

 

100 A

36 192,80

45 241

 

125 A

49 300,80

61 626

 

160 A

63 712,00

79 640

 

200 A

80 964,00

101 205

Elöverföring

 

Öre/kwh

Öre/kwh

Låglasttid

 

6,51

8,14

Höglasttid

 

30,64

38,30

Tidstariffens högre pris gäller måndag till fredag klockan 06:00-22:00 månaderna november t.o.m mars.
Låglasttid är övrig tid.Vid överföring gäller "Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar" NÄT 2012 K (konsument) resp. NÄT 2012 N (näringsidkare). Elberedskapsavgift 56,25 kr, elsäkerhetsavgift 11,88 kr och nätövervakningsavgift 3,75 kr tillkommer. Avgifter inkl. moms. Avgifterna betalas per abonnemang och år. Vid inkoppling samma dag eller utom ordinarie arbetstid debiteras verklig kostnad.

 

Statistik

Svensk Energi sammanställer löpande statistik över bland annat hur prisutvecklingen för el sett ut de senaste åren. Där kan du få en tydlig bild över hur kostnaderna för utsläppsrätter, skatter, moms, elcertifikat, nätavgift och elhandelspris förändrats, och vad din elnäts- och elhandelsavgift egentligen ska täcka. Du kan också jämföra de svenska avgifterna med övriga Europa, följa det aktuella kraftläget och mycket annat.

Till Svensk Energis statistik över prisutveckling för elhandel och elnät