Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Elnät

Ålem Energi äger, utvecklar och ansvarar för elnätet i de södra delarna av Mönsterås kommun. Elnätet transporterar el från den plats där den produceras fram till hushåll och företag.

Elnätsverksamhet är ett monopol, vilket innebär att det bara finns en elnätsägare inom ett visst område. Det området kallas för koncessionsområde. Alla som bor eller är verksamma i vårt område är alltså anslutna till vårt elnät.

Ålem Energi AB: koncessionsområde (klicka för större bild)

Inom koncessionsområdet finns förutom våra två vattenkraftstationer också två privatägda vattenkraftstationer och två privatägda vindkraftverk.

Inom vårt elnätsområde transporteras elen i 12 och 24-kilovoltsledningar fram till 107 transformatorstationer. Där omvandlas spänningen till lågspänning, 400 volt.

I vanliga eluttag i ditt hem är spänningen 230 volt, i våtutrymmen 115 volt och till exempelvis din köksspis, värmeelement och tvättmaskin används 400-voltsuttag.

Siffror om vårt elnät

2017 transporterade vi 46,17 Gwh (gigawattimmar) el i vårt elnät. Ålem Energi AB:s vattenkraftstationer producerade 3,91 Gwh grön el som vi som elproducent skickade ut på elnätet.

Elnätet är 39,2 mil långt. Det innebär att det i genomsnitt går åt 118 meter ledning per kund.

Nyckeltal 2017

Lågspänningsnät mark

10,5 mil

Lågspänning servis

14,2 mil

Lågspänningsnät luft

3,8 mil

Högspänningsnät mark

8,5 mil

Högspänningsnät luft

2,2 mil

Total ledningslängd

39,2 mil

Överförd energi inkl. förluster

46,17 Gwh

Antal kunder

3285 st

Antal nätstationer

112 st

Kunder/nätstation

29 st

Ledning/kund

119 meter

Investering/kund

1065 kr/kund

Rörelse intäkter

23 385 tkr

Netto marginal

16,6%

Soliditet

43%

 

 

 
Snabbval