Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Elpriset

Elpriser efter börsen

Priserna presenterar medelpriserna (öre/kWh) ifrån den nordiska elbörsen NordPool. Priserna ändrar sig från dag till dag och påverkas av elproduktionens tillgång och efterfrågan.

Spotpriserna på marknaden är grundbiten för de månadspriser din elhandlare fakturerar dig. Vanligtvis innebär det att ett elavtal med rörligt elpris debiteras kunden följande

*börspriset (det elhandlaren betalat för elen)
*Kostnader för volymvägning
*Elhandelsföretagets påslag
*Kostnad för Elcertifikat
*Ev. Administrativa kostnader för hantering av elcertifikat
*Moms

Börspriset är ett månadsmedelvärde och du faktureras därför i efterhand när det är klart vad det genomsnittliga priset för elen var den aktuella månaden.

Det finns mängder av elproducenter i Sverige och de fyra största producenterna står för ca 70% av den el som produceras. Merparten av denna El produceras uppe i landets norra delar medan mest förbrukning sker i de södra delarna.

Idag finns det inte kapacitet för att leverera tillräckligt med el från norr till söder. Därför har man delat in landet i 4.a olika elprisområden. Detta för att göra det mer lönsamt att producera el där det finns större befolkningsmängd samt att man vill uppmuntra till investeringar i elnätet inom de områden som förbrukar mest.

I regel är det dyrare att förbruka el i söder då det råder underskott på produktion.

karta

Nedan visas medelpriset för varje månad (öre/kWh) för de olika områden ifrån 2018 (exklusive skatter och moms)

år 2018

Elområde 1

Elområde 2

Elområde 3

Elområde 4

Janurari

31,7

31,7

31,8

32,3

Februari

39,6

39,6

39,9

40,7

Mars

45,6

45,6

45,6

45,7

April

40,3

40,3

40,3

40,4

Maj

33,8

33,8

33,9

37,0

Juni

45,4

45,4

45,4

47,9

Juli

54,0

54,0

54,1

54,9

Augisti

56,2

56,2

57,0

58,4

September

51,8

51,8

52,0

52,8

Oktober

45,7

45,7

45,7

53,2

November

49,2

49,2

51,3

55,5

December

52,0

52,0

52,3

52,9

 
Snabbval