Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Organisation

hieraki06

Mönsterås kommunfullmäktige utser Ålem Energis styrelse för fyra år i taget.

VD: Magnus Jonsson

Råsnäs 103, 38052 Timmernabben
Telefonnummer: 0499-223 66

Ordförande: Håkan Sjöborg

Hässlevägen 5, 380 52 Timmernabben

Vice ordförande: Benny Svensson

Flundrevägen 11, 380 52 Timmernabben

Styrelseledamöter

Marie-Louise Askbom
Björn Nilsson
Bo Larsen
Tor Fransson 
Joel Persson

Personliga ersättare

Bo Kejsner
Per Magnusson
Emil Jörgensen
Diana Axelsson 
Jan Folkhammar  
Kristina Nyman 
Katarina Johansson

 
Snabbval