Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Det här är Ålem Energi

Ålem Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs till fullo av Mönsterås kommun. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning i de södra delarna av Mönsterås kommun.

Till Ålem Energi AB hör dotterbolagen Ålem Energi Kraft AB och Skälleryd Kraft AB.

Ålem Energi Produktion AB bildades 2001 för att renodla elnätsverksamheten i Ålem Energi AB. 2010 bildades Ålem Energi Kraft AB, och sköter drift och underhåll av våra tre vattenkraftstationer.

Ålem Energi Kraft AB sköter också underhåll av elnätet inom koncessionsområdet, och utför projekt åt externa beställare som till exempel underhåll och nybyggnad av gatubelysning inom Mönsterås kommun.

Dessutom ansvarar Ålem Energi AB för driften av en närvärmeanläggning i Ålem.

Vårt kontor ligger i Timmernabben.

Ålem Energi i korthet

Antal anställda

8

Omsättning

22,9 miljoner kronor

Organisationsnummer

556179-5608

Vision

"De boende i regionen ska uppfatta Ålem Energi som regionens bästa leverantör av el"