Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Projekt

Här visas en lista över våra projekt: planerade, pågående och avslutade. Du kan läsa mer om några av de större projekten i de projektredovisningar som finns till vänster i menyn.

Planerade projekt

Start

 

 

Kabelskåpsbyte 15 st

2018

Ålem och Häggemåla Elnät Hsp/Lsp, fiber samt gatubelysning

 

Pågående projekt

 

 

 

Skälleryd Kraftstation anpassas för Ö-drift. Målet är för att kraftstationen skall kunna leverera ström till de viktigaste delarna av samhället så som vårdcentral och affär vid krissituationer så som i krig eller vid stora allvarliga strömavbrott.

 

Duveström Fiber, gatljus samt VA

2019

Markförläggning av luftburen hög- och lågspänning i Skälleryd (20kV/0,4kV) (samförläggningsprojekt med Mönsterås kommun, VA och fiber)

2018

Ny 50kV Samlingsskena-skena med tillhörande 50kV fack. Samt 

2018

Markförläggning Norra bäckebo (10/0,4 kV)

2018

Avslutade projekt

Avslut

 

 

Elhandelsbolag, vi blev en helhetsleverantör utav el till våra lokalakunder, projekterades under hela hösten, drevs i bruk 1 januari 2019

2019

Altanbygge nere på kontoret i Råsnäs

2019

Ny 50/20kV 12MWA trafo i Långehäll.

2018

Äspedal Fiber samt lågspänning

2019

Markförläggning av luftburen lågspänning (0,4 kV) i Nyebo

2018

Projekt "Ombyggnation och förnyelse av vattenkraftstationen Skälleryd 2017-2018"

2018

Markförläggning i Timmernabben (10kV) i samband med GC-väg

2018

Ny nätstation i Timmernabben (10/0,4kV) i samband med GC-väg

2018

Ny nätstation i Timmernabben (10/0,4kV) i samband med GC-väg

2017

Backvägen Högspänning, 10kV ersatt markkabel mot ny markkabel

2017

Backvägen Lågspänning , 0,4kV ersatt markkabel mot ny markkabel

2017

Århult lufteburen lågspänning, 0,4kV ersatt med markförlagd kabel

2017

Ersatt befintligt elmätare mot ny typ av elmätare på nätstationsområde, Skolgaten (ca 250st)

2017

Ny nätstation i Backvägen (10/0,4 kV)

2017

Ny nätstation i Klyvaregränd

2016

Kabelskåpsbyte 15 st

2016

Markförläggning av luftburen högspänning (20 kV) i Tålebo

2016

Markförläggning av luftburen högspänning (20kV) i Blomstermåla mot Ålem

2016

Ny nätstation i Tålebo (20/0,4 kV)

2016

Ny nätstation i Lertaget (10/0,4 kV)

2016

Ny fjärrvärmekulvert i Ålem mellan flispannan o kommunens fastighet, Loket

2016

Markförläggning av luftburen lågspänning (400 V) i Flinsmåla, Njutemåla, Vitemåla, Lilla Boda och Södra Bäckebo.

2015

Bytt digitalt dokumentationssystem

2015

Nytt områdesskydd, stängsel runt fördelningsstationen i Ålem (20/10 kV)

2015

Ny nätstation i Salthäll (20/0,4 kV)

2015

Ny nätstation i Södra Bäckebo (10/0,4 kV)

2015

Övergång till digital dokumentation

2014

Projekt "Nytt 24 kV ställverk i Blomstermåla 2012-2013"

2013

Solceller till kontoret i Råsnäs

2013

Markförläggning av lågspänningskabel (förstärkning) i Ålems Kyrkby

2012

Utökning av Petersénspolen i fördelningsstationen (12 kV) i Ålem 

2012 

Ny markförläggning av högspänningskabel mellan Tillingevägen och Hässlevägen

2012

Kabelskåpsbyte Strandavägen

2012

Ny "utskovslucka" till vattenkraftverket i Skälleryd 

2012

Ny nätstation i Timmernabben (Tillingevägen)

2012

Nytt plåtskjul vid förårdet i Råsnäs 

2012 

Projekt "Nya Blomsterströms kraftstation 2010-2011"

2011

Byte kabelskåp T015 Fogdevägen

2011

Utökat Petersénspolen i mottagningsstationen (24 kV) i Blomstermåla 

2011 

Nybyggnad LSP nät Korpemåla för nya tomter

2011

Markförläggning av högspänningskabel mellan 24 kV-station och vindkraftverk på 3 MW

2011

Ny nätstation i Timmernabben (Gisemåla)

2011

Ny markförlagt lågspänningsnät i Ingemåla.

2011

Ny nätstation i Ingemåla, markstation (bef. stolpstn.)

2011

Markförläggning av högspänningskabel mellan Ålems Kyrkby - Timmernabben

2011

Ny nätstation "Ålems kyrkby"

2010

Markförläggning av högspänningskabel mellan Ålem - Ålems Kyrkby

2010

Förstärkning LSP vid Rökeriet Timmernabben

2010

Förläggning jordkabel LSP "Röd grind"

2010

Kabelskåpsbyte 25 st.

2010

Stolpbyte 8 st.

2010

Ombyggnad Ställverk T020 Ålem. Automatisk omkoppling 20kV för matning av
10 kV nät

2009

Förstärkning LSP Höststigen, byte kabelskåp

2010

Kabelschakt Ålem - Ålems Kyrkby i samband med gång och cykelväg

2009

Ny nätstation "Tåleborakan"

2009

Ny nätstation vid EON panncentral Blomstermåla

2009

Kabling LSP Änghagen Blomstermåla

2009

Kabling LSP Norrbacken Tålebo

2009

Installation av fjärravlästa mätare

2009

Nybyggnad LSP nät Stugbyn Timmernabben etapp 3

2008

Ny nätstation Karlsäng

2008

Kabling HSP Århult - Karlsäng - Körsbärsvägen Ålem

2008

Kabling HSP Stommen del mot Idrottsplatsen Blomstermåla

2007

Utbyte av åskskadade HSP kablar Backamovägen - Salthällsvägen och Skolgatan - Sporthallen Blomstermåla

2007

Förstärkning LSP Backgatan Blomstermåla

2007

Kabling HSP Blomstermåla - Änghagen - Tålebo

2007

Ny nätstation Änghagen

2007

Kabling hsp Långhäll Blomstermåla

2007

Kabling lsp Snurrebacken Häggemåla

2007

Kabling hsp mellan Krungårdsskolan och Fogdevägen Blomstermåla

2007

Byte av nätstation Rävemåla

2007

Kabling lsp Patamalm

2006

Byte av högspänningsställverk T020 Ålem

2006

Förstärkning lågspänningsnät Övre vägen etapp 2

2006

Kabling hsp Strömsrum - Hedersrum, ny markstation

2006

Byte av högspänningsställverk T020 Ålem

2006

Kabling hsp, lsp T032 Ramsås, byte till markstation

2005

Förstärkning lågspänningsnät Övre vägen etapp 1

2005

Kabling hsp Rävemåla

2005

Kabling lsp T023 Brotorp

2005

Byte av högspänningsfack T034 Hässlevägen

2004

Byte och flytt av transformatorkiosk Råsnäs, Timmernabben

2003

Ombyggnad av lågspänningsnät från luftledning till jordkabel Hornsövägen och Högsbyvägen i Sandbäckshult

2003

Byte av transformatorkiosk Hornsövägen

2003

Ombyggnad av lågspänningsnät från luftledning till jordkabel Sandbäckshultsvägen och Boxforsvägen i Sandbäckshult

2003

Ombyggnad lågspänningsnät från luftledning till jordkabel vid järnvägskorsningen Sandbäckshult

2003

Nybyggnad av högspänning mellan Bevi och Vattenverket i samband med Vägverkets ombyggnad av väg 34. Ny ringmatning Vattenverket - Idrottsplatsen.

2003

Vi flyttar kontor och förråd till Råsnäs Timmernabben

2002

Ombyggnad lågspänningsnät från luftledning till jordkabel Stora Boda

2002

Nybyggnad av lågspänningsnät Stugbyn etapp 2

2002

Ombyggnad lågspänningsnät från luftledning till jordkabel Brotorp

2002

Ombyggnad lågspänningsnät från luftledning till jordkabel Gunnarsmåla

2002

 
Snabbval