Här är du: Välkommen till Ålem Energi AB – ditt lokala energibolag! » Vår verksamhet » Projekt » - Ombyggnation vattenkraftstationen Skälleryd 2017-2018
Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Projektredovisning av ombyggnation och förnyelse av vattenkraftstationen Skälleryd

Vid den årliga strategidagen 2012 beslutade styrelsen att undersöka möjligheten att ersätta den befintliga vattenkraftstationen från 1956 mot ny. Våren 2016 fick Ålem Energi Kraft en ny vattendom för kraftverket i Skälleryd.

Efter styrelsebehandling i augusti 2016 har offerter på turbiner inhämtats och utvärderats. Av tre möjliga leverantörer som utvärderades valdes i januari 2017 TURAB, Turbin- och regulatorservice AB, som leverantörer av två fullkapplanturbiner med kringutrustning. Underentreprenör till TURAB är BEVI i Blomstermåla. BEVI svarar för automatiken och styrningen av de nya turbinerna.

Turbinerna är under produktion och beräknas vara klara för drift under våren 2018.

Efter vår ombyggnation kommer vi att öka vår produktion i Skälleryd från dagens
2 600 000 kWh till ca. 3 400 000 kWh. Ålem Energi Krafts totala produktion av el med vattenkraft blir då ca. 6 300 000 kWh. Detta motsvarar ca. 900 villor som årligen förbrukar 7 000 kWh/år.

Med vår lokalt producerade vattenkraftsel, ca. 6,3 GWh, hjälper vi till att minska utsläppen koldioxid med ca. 1165,5 ton årligen.

Händelser vid vattenkraftstationen i Skälleryd

Skälleryd vattenkraftstation innan förnyelse och ombyggnation

 

Sammanställningsritning av nya Skälleryd vattenkraftstation

 

Första projektmötet hålls fredagen den 9 juni. Etablering av byggare, NCC, sker den 22 juni.

Demontering och utlyft av generatorer, turbiner och automatikskåpet påbörjas vecka 26 och är klart vecka 27

 

Demontering och utlyft av generatorer, turbiner och automatikskåpet påbörjas vecka 26 och är klart vecka 27

 

Demontering och utlyft av generatorer, turbiner och automatikskåpet påbörjas vecka 26 och är klart vecka 27

 

En av de gamla fullkaplanturbinerna

 

Fångdamm i utloppskanal byggs tisdagen den 15 - torsdagen den 17 augusti.

Besök på Turab i Nässjö. Ny turbinskovel under bearbetning

 

Arbete med utloppskanal/sugrör där sugröret dimensioneras om

 

Arbete i sugrör, gjutning av nytt sugrör, görs för att effektivisera produktionen

 

Vy uppifrån generator placering ner i sumpen på generator 1 (stora turbinen)

 

Dammen i Skälleryd började tömmas måndagen 20 november efter godkännande av Länsstyrelsen i Kalmar. Detta gjordes för bland annat kunna installera nya intagsgaller med ny lutning, bygga nya intagsluckor och utföra andra underhållsarbete som att till exempel förstärka dammvall

 

Båda turbinernas sugrör inspekterades okulärt samt ytskikt mättes upp på ett flertal ställen i de båda sugrören

 

Armeringsarbete vid den nya bottenklacken för de nya intagsluckorna. Gjutning av bottenklack sker den 20 december

 

Armeringsarbete vid den nya bottenklacken för de nya intagsluckorna. Gjutning av bottenklack sker den 20 december

 

Gjutning sker vid den nya bottenklacken för de nya intagsluckorna. Viktigt att denna gjutning sker innan julhelgen eftersom betongen måste hinna brinna innan leveransen av de två turbinerna. Turbinleverans är beräknad till vecka 3. Turbinerna väger ca. 4,5 och 9,0 ton

Gjutning sker vid den nya bottenklacken för de nya intagsluckorna. Viktigt att denna gjutning sker innan julhelgen eftersom betongen måste hinna brinna innan leveransen av de två turbinerna. Turbinleverans är beräknad till vecka 3. Turbinerna väger ca. 4,5 och 9,0 ton

 

Arbete under gjutning av den nya bottenklacken för de nya intagsluckorna

Arbete under gjutning av den nya bottenklacken för de nya intagsluckorna

 

Ny bottenklack gjuten

Ny bottenklack gjuten

 

Arbete med formning inför gjutning av utloppskanalens krönbalk onsdagen den 20 december

Arbete med formning inför gjutning av utloppskanalens krönbalk onsdagen den 20 december

 

Onsdagen den 20 december gjuts kanterna vid utloppskanalen och den nya bottenklacken för de nya intagsluckorna.

Arbete efter gjutning på kanterna vid utloppskanal

 

Torsdagen den 28 december var de första betongarbetena klara.

Kanten på utloppskanal gjuten

 

Vattenföringen mellan jul- och nyårshelgen var 23,9 m 3 /sek och prognosen är ökande på nyåret. Pumparna vid invallningen nedströms kraftverket var i drift och invallningen höll.

Invallningen strax nedströms vattenkraftverket

 

Strax intill utskovsluckorna vid den torrlagda Skällerydsdammen

 

Vattenföringen mellan nyårshelgen och trettonhelgen har ökat markant. Måndagen den 8 januari är vattenföringen i Alsterån vid Skälleryd 33,1 m 3 /sek och prognosen är ökande de närmsta dagarna.

Invallningen uppströms vattenkraftverket förstärktes innan trettonhelgen på grund av högt vattenflöde (även invallningen nerströms förstärks)

 

Ingjuten stålring för generatorstativ är blästrad och målad

 

Arbete med formning av kanterna till inloppskanal för den nya falsen till de nya intagsluckorna

 

Arbete med formning av kanterna till inloppskanal för den nya falsen till de nya intagsluckorna

 

Invallningen uppströms har förstärkts (även invallningen nedströms är förstärkt)

 

Vattenföringen onsdagen den 10 januari är 35,3 m 3 /sek och prognosen är något ökande. Detta är mycket hög vattenföring för att vara i mitten av januari och försvårar arbetet med att bl. a. förstärka dammen.

I början av vecka tre kommer turbinerna att levereras. De kommer att lyftas ner framför intagen och dras fram till respektive ”sump”/plats

I början av vecka tre kommer turbinerna att levereras. De kommer att lyftas ner framför intagen och dras fram till respektive ”sump”/plats

 

Med start måndagen den 15 januari till fredagen 26 januari har mycket hänt i Skälleryd. Under vecka tre har turbinerna levererats och lyfts ner intagskanalen samt satts på respektive plats i sumparna. 

Den lilla turbinen (fullkaplan) med en ”slukförmåga” på 7 m 3 /sek

 

Den stora turbinen (fullkaplan) med en ”slukförmåga” på 11 m 3 /sek. I bakgrunden syns den lilla turbinen

 

Enligt ny vattendom får 18 m 3 /sek gå igenom turbinerna och användas för elproduktion.

Turbinerna står på den nya betongklacken vid respektive intag

  

Den stora turbinen (11 m 3 /sek) på plats i sump

 

Den lilla turbinen (7 m 3 /sek) på plats i sump

 

Under vecka fyra har generatorstativen och generatorerna levererats lyfts på plats på/över respektive turbin.

Den lilla generatorn, G2 500 kVA (476 kW) placerad på generatorstativ. Till höger om G2 syns ett av de två hydrauliska lyfttornen. Dessa användes för att lyfta upp generatorerna på generatorstativen

 

Den stora generatorn, G1 700 kVA (670 kW) placeras på generatorstativ

 

Vecka 6 har kassetterna/ramarna till de nya intagsluckorna levererats och lyfts på plats samt monterats.

De nya kassetterna vid turbinintagen

 

Vecka 6 och vecka 7 har justering och riktning av generator samt turbin pågått.

TURAB i Skälleryd för montage av motvikterna till ledskenorna samt injustering av turbin- och generatoraxlar.

 

Under vecka 7 har förstärkning av dammvall utförts samt formning och gjutning  runt de nya kassetterna/ramarna blivit klart.

Gjutning runt kassetterna/ramarna för de nya intagsluckorna

 

Länsstyrelsen med landshövdingen,Thomas Carlzon på studiebesök i Skälleryd samt Mönsterås kommuns kommunal Anders Johansson tisdagen den 13 februari. Mötet med Länsstyrelsen avslutades på Ålem Energis kontor med bra diskussioner angående den småskaliga vattenkraften

 

Arbete med förstärkning av dammvall. För att få över massorna till andra sidan av utskovsluckorna tas hjälp av transportband på grund av den fortsatt höga vattenföringen om ca 34 m3/sek

 

Arbete med förstärkning av dammvall

 

Arbete med förstärkning av dammvall

 

Under vecka 8 och 9 har det varit extremt dåligt väder med stora mängder snö och rejält kallt, vilket inte underlättat arbetet. Trots det bistra väderläget har ändå arbetena vid vattenkraftverket i Skälleryd pågått relativt störningsfritt.

Vecka 6 till 9 pågick justering och riktning av generator samt turbin.

Den nya stora turbinen sett nerifrån (sugrör) och upp (sump). Det som syns är ”turbinkona” med turbinskovlarna

 

Intagen till turbinerna fredagen 23 februari, dagarna innan de nya intagsluckorna levereras och monteras

 

De nya intagsluckorna på plats. De levererades och monterades mellan tisdag den 27 februari – torsdagen den 1 mars

 

Invallningen vid intagen till turbinerna börjar schaktas bort måndagen den 5 mars och Skälleryddammen börjas återfyllas. Dammen är återfylld i mitten av vecka 10

 

De nya intagsluckorna håller tätt

 

Gångbron över intagen till turbinerna tas bort under vecka 11. Detta görs för att ge plats åt ny ”grindrensare” samt att underlätta montaget av de nya intagsgallren

 

Arbetet med utloppskanalen och pågjutning av krönvallarna återupptas vecka 12

Automatikskåp levereras och kabeldragning påbörjas vecka 12.

 
Snabbval