Elnät

Vad gör vi? Första halvåret 2010:

  • Förstärkning LSP nät Höststigen
  • Kabling luftledning vid Rögrind Strömsrum
  • Ny högspänningsmatning till Timmernabben i samband med byggandet av cykelväg. Delen Ålem –
    Ålems Kyrkby är i stort sett klar och stationen vid Församlingshemmet kommer att bytas under
    sommaren.
Publicerad 2010-08-13
 
Snabbval