Elavbrott

  • Återinkopplingar på högspänninglinje mot Strömsrum / Pataholm, felsökning görs och ventilavledare +
    en transformator har bytts men någon direkt felkälla har inte kunnat hittas ännu.
  • Trädpåslag på högspänningslinje mot Södra Bäckebo / Häggemåla
  • Avbrott Idhult pga. åska
Publicerad 2010-08-13
 
Snabbval