Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Strömavbrott

För att leverera el tryggt och säkert till våra kunder arbetar Ålem Energi AB ständigt med att underhålla och vädersäkra elnätet. Framför allt är det avbrott som orsakas av väder och vind som vi försöker förebygga genom att till exempel byta ut luftburna elledningar till nedgrävda markledningar eller röja kvistar, träd och annan växtlighet runt våra elledningar och ledningsgator.

När det blir strömavbrott gör vi allt vi kan för att du ska få strömmen tillbaka så snabbt det går och oftast varar ett strömavbrott bara en kortare stund.  Om ett strömavbrott varar längre än 12 timmar i sträck kan du ha rätt till avbrottsersättning.

Tänk på att det inte alltid är ett totalt strömavbrott om ljuset slocknar i din fastighet. Men om du som kund stöter på ett strömavbrott har vi på Ålem Energi alltid jour dygnet runt. Men innan du tar kontakt med oss kan du själv kontrollera följande.

Kontrollera:

  •  Om du har strömavbrott men dina närmsta grannar har ström (då ligger felet i ert hus).
  •  Kontrollera jordfelsbrytaren så att den inte har löst ut. Har den löst ut följ nästa steg.
  •  Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. (dessa är placerade vid elmätaren). Bor du i villa och har luftledning är de vanligen placerade på vind /övervåningen.
  •  Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten. Kontakta då din fastighetsskötare.
  •  Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men SLÅ IFRÅN huvudbrytaren först.

  Om följande fel kvarstår kontakta då jourhavande på 070-667 77 84 

   

 
Snabbval