Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Strömavbrott

För att leverera el så tryggt och säkert till våra kunder arbetar Ålem Energi AB ständigt med att underhålla och vädersäkra elnätet. Framför allt är det avbrott som orsakas av väder och vind som vi försöker förebygga genom att till exempel byta ut luftburna elledningar till nedgrävda markledningar eller röja kvistar, träd och annan växtlighet runt våra elledningar och ledningsgator.

När det blir strömavbrott gör vi allt vi kan för att du ska få strömmen tillbaka så snabbt det går och oftast varar ett strömavbrott bara en kortare stund.  Om ett strömavbrott varar längre än 12 timmar i sträck kan du ha rätt till avbrottsersättning.

Tänk på att det inte alltid är ett totalt strömavbrott om ljuset slocknar i din fastighet.

Kontrollera:

  • att säkringarna i proppskåpet är hela
  • att jordfelsbrytaren inte löst ut
  • om det lyser hos grannarna

Till höger hittar du tips på hur du kan förbereda dig och vad du ska tänka på om det blir strömavbrott.

 
Snabbval