Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Producera egen el

Om du till exempel sätter upp solcellspaneler på huset eller har ett vindkraftverk på tomten kan du bli så kallad mikroproducent. Det innebär att du producerar egen förnybar el i liten skala, från främst sol, vind och vatten, men att du inte själv förbrukar all energi du producerar. Istället matar du ut den på elnätet där ett elhandelsbolag köper den.

För att kunna bli mikroproducent måste du ha en produktionsanläggning med maxeffekt på 43,5 kW och med en huvudsäkring på max 63 ampere. Du måste också teckna ett inmatningsabonnemang hos Ålem Energi AB och se till att vi byter din elmätare mot en som mäter både produktion och konsumtion.

För mikroproduktion finns olika ersättningar och bidrag du kan få. Dessutom finns olika tillstånd du kan behöva söka.

Mer information om mikroproduktion

Energimyndigheten har mer information om de tekniska krav som finns. Du kan också kontakta Mönsterås kommuns energi-, klimat- och transportrådgivningen för mer information.