Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Kabelvisning

Om du ska gräva, bygga eller fälla träd behöver du ta reda på var det går elledningar och fjärrvärmerör. Det finns bestämmelser för hur nära våra kablar du får gräva, både för nedgrävda kablar och intill stolpar med luftledning.

Beställ kabelvisning så märker vi ut nedgrävda ledningar så att du inte riskerar att gräva av viktiga ledningar och informerar om vad som gäller. Annars kan du i värsta fall bli skadeståndsskyldig.

Du anmäler att du vill gräva till ledningskollen.se. Då tar de kontakt med alla som behöver märka ut kablar och ledningar. Du behöver beställa kabelvisning minst 7 dagar i förväg.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefonnummer
0499-22362.

Om du skadar en kabel

Om du skadar en kabel ska du ringa vår jourtelefon på 070-6677784 omgående, för att minska risken för att skador. Rör aldrig skadade elledningar!

 
Snabbval