Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Effektbrist

Effektbrist innebär att efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än den el som kan skickas ut på elnätet. Det uppstår om elnätet blir överbelastat, till exempel om några stora kraftverk plötsligt får driftavbrott samtidigt som elkonsumtionen är stor. Det kan också uppstå effektbrist om det blir riktigt kallt, eftersom det ökar elbehovet, samtidigt som industrin går för fullt.

Ofta varnas det för effektbrist i södra Sverige. Det beror på att det inte finns tillräckligt många kraftverk i södra Sverige. Dessutom har elledningarna från Norrland och grannländerna begränsad kapacitet att föra och importera el till landets södra delar.

Svenska Kraftnät har ansvar för att det finns reservkraftverk som kan startas upp vid behov, och för att vissa industrier drar ner sin förbrukning. Ofta kan uppmaningar till allmänheten om att frivilligt minska sin elförbrukning hjälpa, både vid speciella tillfällen men också på längre sikt.

I värsta fall kan det bli aktuellt med så kallad manuell frånkoppling som en sista åtgärd vid effektbrist. Det har hittills aldrig behövt användas i Sverige. Blir det aktuellt få du information via radio från Sveriges Radio P4, men ofta med kort varsel. Vid manuell frånkoppling kopplas elen bort i stegvis i olika områden under en begränsad tid, och kopplas tillbaka igen samtidigt som den kopplas bort i ett annat område.

Läs mer om vad du ska göra vid effektbrist och manuell frånkoppling i broschyrerna till höger.