Här är du: Välkommen till Ålem Energi AB – ditt lokala energibolag! » Elnät » Avbrottsersättning
Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Avbrottsersättning

Enligt ellagen som gäller från och med 1 januari 2006 har du som kund rätt till avbrottsersättning från din elnätsleverantör om det blir totalt strömavbrott under en sammanhängande period om minst 12 timmar.

För att kunna få ersättning måste din fastighet bara påkopplad på elnätet när avbrottet påbörjades. Du måste också ha fullgjort din betalningsskyldighet enligt våra allmänna avtalsvillkor.

Du har inte rätt till avbrottsersättning om

  • avbrottet beror på egen försummelse
  • avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet,
  • avbrottet ligger utanför Ålem Energi AB:s kontrollansvar
  • avbrottet beror på fel i stamnätet

Ersättningsbelopp

Den ersättning du får beror på avbrottsperiodens längd. Beloppet beräknas som en procentsats av din beräknade årliga kostnad, men det finns ett minimibelopp och ett maxbelopp.

I första hand betalas ersättningen ut genom kreditering, dvs. tillgodohavande, på kommande faktura eller fakturor.

Avbrott mellan 12-24 timmar

Ersättningen är 12,5 % av beräknad årlig nätkostnad. Minimibeloppet är 2 % av aktuellt prisbasbelopp (avrundat till närmast högre hundratal kronor).

Avbrott över 24 timmar

För varje påbörjad 24-timmarsperiod utöver de första 24 timmarna är ersättningen 25 % av beräknad årlig nätkostnad. Minimibeloppet är 2 % av aktuellt prisbasbelopp (avrundat till närmast högre hundratal kronor).

Det totala maxbeloppet för ersättning för en avbrottsperiod kan högst uppgå till 300 % av en elanvändares beräknade årliga nätkostnad.